اوره(46% نیتروژن)

کودها سه ماده مغذی نیتروژن، فسفر و پتاسیم را به همرا دارند. نیتروژن رشد گیاه، فسفر تفویت ریشه ها و پتاسیم مقاومت بالای محیطی گیاه ( شامل دمای بالای محیط تا حمله آفات )را در بر می گیرند.

اوره بدون شک مهم ترین کود نیتروژنی   است. درصد نیتروژن در کود اوره 46% است. اوره ماده آلی است و شکل ظاهری آن به صورت کریستال های سفید رنگ است. pH این ماده خنثی است و به همین دلیل برای خاک های مختلف قابل استفاده است. اوره در متابولیسم ترکیبات حاوی نیتروژن در بدن حیوانات نقش مهمی ایفا می کند و در عین حال، ماده اصلی حاوی نیتروژن در ادرار پستانداران به شمار می آید. اوره یار همیشگی کشاورزان است. نیتروژن موجود در کودهای اوره باعث سبز شدن و رشد گیاهان است و عامل اصلی سرسبز شدن و کمک کننده فوتوسنتز گیاهان است.

از مزایای کود اوره می توان به مقدار نیتروژن بالا، قیمت مناسب و اقتصادی، کاربرد در خاک های سرزمین های مختلف و سازگار با محیط زیست نام برد.

استفاده از کودهای نیتروژنی: اوره در زمان کاشت اعمال می گردد و نباید با دانه ها تماس مستقیم داشته باشد.

عموما اوره به صورت مستقیم به زمین کشاورزی اضافه نمی شود بلکه در ترکیب با خاک و ماسه به زمین کشاورزی اعمال می شود.

اوره نباید به خاک خیس اضافه گردد