روغن ترانسفورماتور NYNAS

روغن نیناس یکی از بهترین روغن های پایه معدنی بوده و جهت عایق کاری محیط داخل ترانس های قدرت و توزیع و … می باشد. این روغن دارای افزودنی های ضد اکسیداسیون بوده و در برابر حرارت مقاومت دارد.

مزایای روغن ترانسفورماتور نیناس:

  • خاصیت عایق الکتریکی عالی
  • گرانروی مناسب و در نتیجه خاصیت خنک‌ کنندگی خوب
  • جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی قسمت‌های فلزی ترانسفورماتور
  • نقطه ریزش مناسب جهت استفاده در دماهای پایین
  • نقطه اشتعال قابل قبول جهت حفظ ایمنی ترانسفورماتور