گام رزین

این ماده یک محصول جامد زرد رنگ  است که حاصل تقطیر رزین Oleo Pine است. Califone به دلیل خلوص و کیفیت شناخته شده است. از این ماده به عنوان عامل پاک کننده در لحیم کاری ، ساخت بتن ، چسب کاشی ، پرکننده های شکاف به عنوان عامل نرم کننده در پلاستیک سازی ، برای فرموله کردن میکروکپسول ها و نانو ذرات در داروسازی ، به عنوان عامل چسبندگی بیشتر رنگ جوهر در صنعت چاپ ، به عنوان عامل عایق و پوششی برای تجهیزات الکتریکی برای مثال به عنوان عامل عایق برای کابل ها ، در صنایع فلزی به عنوان جلا و پولیش دهنده ی فلزات استفاده می شود.