پلی آکریل آمید

وجود ناخالصی های معلق و کلویید در آب باعث ایجاد رنگ ، بو و طعم نامطبوع آب می‌شوند، این ناخالصی به کمک صاف کردن ، قابل رفع نیستند. افزودن یک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثی شدن بار ذرات کلویید شده ، این ذرات با نزدیک شدن به هم ذرات درشت دانه و وزین‌تری را ایجاد می‌کنند. برای کامل کردن این عمل و ایجاد لخته‌های بزرگتر از مواد دیگری به نام کمک منعقد کننده یا همان پلی الکترولیت استفاده می‌شود. لخته‌های بدست آمده که ذرات معلق و کلویید را به همراه دارند، به حد کافی درشت هستند و به راحتی ته نشین و صاف می‌شوند. پلی الکترولیت در سه نوع پلی الکترولیت کاتیونی ، پلی الکترولیت آنیونی ، پلی الکترولیت خنثی تولید و به بازار عرضه می شود.