پلی آلفا اولفین

PAO ها به طور گسترده ای در مایعات خودرو و همچنین روغن های هیدرولیک، دنده و روانکار های بلبرینگ استفاده می شود، که در محیط های بسیار سرد یا کاربردهای داغ کار می کنند. آنها همچنین در بعضی از گریس های با درجه حرارت وسیع به عنوان مایعات پایه استفاده می شوند.