متیل دی اتانول آمین و دی گلایکول آمین


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ajmang/domains/ajmangp.co/public_html/wp-content/plugins/movedo-extension/shortcodes/movedo_gallery.php on line 450

یکی از روش‌های پرکاربرد حذف ترکیبات گوگردی در جهت شیرین سازی گاز استفاده از حلال‌های شیمیایی است. ماده اصلی واحدهای شیرین سازی گاز، ترکیبات آمینی از جمله متیل دی اتانول آمین، دی اتانول آمین، دی گلایکول آمین، متیل اتیل آمین و… است. ترکیبات آمینی که امروزه به طور بسیار گسترده در فرآیندهای شیرین سازی گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند، متیل دی اتانول آمین و دی گلایکول آمین است. این دو به علت مزایای فراوانی که نسبت به دیگر آمین‌های مرسوم دارد در دهه‌های اخیر کاربرد بسیار وسیعی در شیرین سازی گاز در جهان پیدا کرده اند. از جمله این مزایا می‌توان به انرژی کم مورد نیاز برای احیاء، توانایی جداسازی گزینش پذیر سولفید هیدروژن در حضور دی اکسیدکربن، خورندگی کم و سازگاری بیشتر با محیط زیست اشاره کرد.