هیدروکسی اتیل پیپرازین


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ajmang/domains/ajmangp.co/public_html/wp-content/plugins/movedo-extension/shortcodes/movedo_gallery.php on line 450

(HEP)ماده شیمیایی 1و2- هیدروکسی اتیل پیپرازین با فرمول شیمیایی C6H14N2O می باشد. این ماده به صورت مایع بوده و قابل حل در آب، اتانول و استن می باشد ولی در هگزان غیر قابل حل است. از اضافه کردن این ماده به MDEA می توان Activated MDEA تولید نمود. هیدروکسی اتیل پیپرازین همچنین یک ماده واسطه برای ساخت کاتالیستهای پلی یورتان نیز می باشد.