دی متیل دی سولفید


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ajmang/domains/ajmangp.co/public_html/wp-content/plugins/movedo-extension/shortcodes/movedo_gallery.php on line 450

دی متیل دی سولفید (DMDS) از جمله ترکیباتی است که به منظور مقابله با اثرات ناشی از کک بر فرآیندهای کراکینگ در کوره‌های الفین و احیای کاتالیست‌ها استفاده می‌شود. دی متیل دی سولفایدهای اضافه شده بر اثر حرارت بالا به سولفید کربونیل، سولفید هیدروژن، دی متیل سولفاید، متان و رادیکال آزاد SH تجزیه می‌شوند و بدین ترتیب جذب شیمیایی گوگرد در سطح فلز، لایه‌ای از سولفید فلزی بر سطح راکتور ایجاد می‌کند و منجر به اثر گذاری این ترکیب در فرآیند خواهد شد. از دی میتل دی سولفید به منظور موارد زیر در راکتورها استفاده می‌گردد:

افزایش سرعت کراکینگ حرارتی

افزایش گزینش پذیری تبدیل هیدروکربن‌ها

جلوگیری از تشکیل کک در سطح داخلی کویل‌های راکتور