بنتونیت خاک رس


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ajmang/domains/ajmangp.co/public_html/wp-content/plugins/movedo-extension/shortcodes/movedo_gallery.php on line 450

بنتونیت با جذب آب و رطوبت به ژل بنتونیت تبدیل می شود. غلظت این ژل به میزان پودر ترکیب شده با آب بستگی دارد. بنتونیت به عنوان تثبیت کننده و تصفیه کننده در صنایع مختلف از جمله صنایع روغن سازی استفاده می شود.