محصول تولیدی- آنتی فوم

جود کف و یا در اصطلاح فوم مشکلات زیادی را در طی فرآیندها از جمله انتقال مواد، کیفیت محصول نهایی و یا حتی در انتقال محصولات برای تولید و پالایش نفت ایجاد می کند و همچنین سبب آسیب رسانی به تجهیزات و افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری می گردد.

ضد کف‌ها افزودنی‌هایی هستند که با کاهش کشش سطحی و در نتیجه آزاد شدن گاز به دام افتاده، باعث از بین رفتن کف می‌گردد.

ضد کف‌هایی که کاربرد گسترده‌ای برای حل مشکلات ذکر شده دارند شامل سیلیکونی، الکل اکتیل، انواع مختلف گلیکول، استئارات آلومینیوم و هیدروکربن سولفونه هستند.

 به منظور استفاده از آنتی فوم مناسب برای هر فرآیند می‌بایست به دونکته اساسی توجه کرد: نکته اول نوع فرآیندی است که در آن فوم تولید شده‌است و نکته دیگر نوع کف ایجاد شده در فرآیند است.