محصولات

خاک رس فعال

اوره(46% نیتروژن)

رنگدانه مایع

پلی آلفا اولفین

روغن ترانسفورماتور NYNAS

گام رزین

رزین های تبادل یونی

بنتونیت خاک رس

پلی آکریل آمید

دی متیل دی سولفید

هیدروکسی اتیل پیپرازین

ادتا4

سیلیکا ژل

متیل دی اتانول آمین و دی گلایکول آمین

کاتالیست

آنتی فوم

فیلتر

محصول تولیدی- آنتی فوم

کربن فعال